Welkom

 

De Landelijke Gilde Zoersel streeft er reeds verschillende jaren naar het landelijke karakter van onze gemeente te vrijwaren, met speciale aandacht voor de nog aanwezige landbouw in onze gemeenschap.

 

Zij doet dit door diverse initiatieven uit te werken waarbij getracht wordt dit landelijke karakter op een aangename manier in de kijker te plaatsen, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen uit onze leefgemeenschap.

 

Naast allerhande vergaderingen en activiteiten voor haar leden, zijn de 2 belangrijkste initiatieven om deze missie te realiseren de Dag van de Landbouw en het Kerstspel op Einhoven.

 

De festiviteiten rond de Dag van de Landbouw (jaarlijks de tweede zondag na 14/9) worden telkens opgebouwd rond een centraal thema dat te maken heeft met landbouw in de breedste zin van het woord en dat vertaald wordt in diverse activiteiten op en rond het feestterrein.

 

Daarnaast organiseert de Landelijke Gilde jaarlijks samen met de Toeristische Dienst Zoersel het Kerstspel op Einhoven. De inrichting van de kempische kerststal en de logistieke ondersteuning vormen het domein van de Landelijke Gilde, terwijl de artistieke uitwerking van het kerstspel in handen ligt van Toerismezoersel vzw en toneelgroep Tilia

 

In het verleden deed de Landelijke Gilde reeds onderzoek naar de oude hoeves in onze gemeente in een project dat samen met de Toeristische Dienst van de gemeente werd opgestart en waarbij een historisch verantwoorde naam gezocht werd voor de diverse hoeves in ons dorp.

 

In 2012 werd ook een project rond schooltuinen opgestart. Vrijwilligers van de Landelijke Gilde zorgen samen met de leerlingen van de 2 basisscholen van de gemeente Zoersel voor het beheer van een groenten - en fruittuin in hun school.

 

Op een open en constructieve manier en in samenwerking met de ganse leefgemeenschap, wil de Landelijke Gilde zorgen voor het behoud van het landelijke aspect van onze gemeente.